Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Klopotovice 11, 798 21 Klopotovice
Tel.: 582 368 022
E-mail: ou@klopotovice.cz, ou.klopotovice@seznam.cz
Nám. T. G. Masaryka 130/41, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 111 (ústředna)
Fax: 582 342 338
E-mail: posta@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí - Ing. Hana Holinková
Tel: 582 329 493
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu
Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra