Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 022
E-mail: ou@klopotovice.cz, ou.klopotovice@seznam.cz
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 111 (ústředna)
E-mail: posta@prostejov.eu

Odbor životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Vedoucí odboru: Ing. Martina Cetkovská
Tel.: 582 329 400, 724 185 026
E-mail:
martina.cetkovska@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí

Vedoucí oddělení: Ing. Hana Holinková

Tel.: 582 329 493
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: 
posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru: Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail:
 j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Jana Breškovcová
Tel.: 585 508 405
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra