Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Klopotovice 11, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 022, 731 048 159 (starosta)
E-mail: ou@klopotovice.cz, ou.klopotovice@seznam.cz
Magistrát města Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 171, 739 247 054
E-mail: adolf.labak@prostejov.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.