Způsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi
Příloha: Plán spojení na důležité organizace
Způsob vyhlášení/odvolání SPA
Příloha: Dokumenty, část Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně a o vyhlášení II. / III. SPA informováni hromadnými sdělovacími prostředky: TV (ČT), Rozhlas (ČRo), Internet (webové stránky ČHMÚ), ale i cestou sdělení v hlášení místního rozhlasu.

Předseda povodňové komise obce Klopotovice vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území obce Klopotovice v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:

  • spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • informace v místním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území obce. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
  • megafon
  • SMS
  • telefonát
  • mobilní či pěší spojku
  • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vysílání ČT a ČRo)

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

  1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo
  2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi
  3. ostatní (všeobecná informace)
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000710.00071
starting _require0.003480.00419
end _require7.0E-50.00426
starting _initRouter1.0E-50.00427
finishing _initRouter0.052860.05712
starting init0.005020.06214
finishing init0.056460.1186
starting postDispatch0.047440.16604
finishing postDispatch0.699240.86528
finish4.0E-50.86532