Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Klopotovice (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Klopotovice 1 (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Senice na Hané (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbátky, Dubany (Blata)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbátky, Štětovice (Blata)

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000750.00075
starting _require0.005820.00657
end _require7.0E-50.00664
starting _initRouter7.0E-50.00671
finishing _initRouter0.079790.0865
starting init0.004930.09143
finishing init0.055910.14734
starting postDispatch0.049270.1966
finishing postDispatch0.642310.83891
finish2.0E-50.83893