Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Dále je zde k dispozici brožura "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000750.00075
starting _require0.004630.00538
end _require0.000110.00549
starting _initRouter2.0E-50.00551
finishing _initRouter0.085630.09114
starting init0.004710.09585
finishing init0.059870.15572
starting postDispatch0.049680.2054
finishing postDispatch0.424860.63026
finish2.0E-50.63028