Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Klopotovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Blata
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-024/1
ID toku: 10100075

 

Vodní tok Splavská
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-136/1
ID toku: 10198353

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ (Státní pozemkový úřad a další)
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Pracoviště:
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Příslušný správce VT na území obce:
Bc. Miroslav Říčař
Tel.: 724 614 032
E-mail: m.ricar@spucr.cz
Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-024/1
ID toku: 10198031