Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Klopotovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Veronika Mazánová, DiS. - pověřena vedením
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Blata 10100075 4-12-01-0241-0-00
Splavská 10198353 4-10-03-1360-0-10

  

  • Vodní toky, u nichž se správce neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10198031 4-12-01-0241-0-00