Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.004710.00547
end _require6.0E-50.00552
starting _initRouter1.0E-50.00553
finishing _initRouter0.053250.05879
starting init0.004790.06358
finishing init0.055640.11922
starting postDispatch0.045460.16468
finishing postDispatch0.394260.55894
finish2.0E-50.55895