POVODŇOVÝ PLÁN obce Klopotovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM031565/2011-219/To; ze dne 18. 07. 2011
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Prostějov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: PVMU 91217/2015 40; ze dne 28. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 05. 2020
offline verze 25. 05. 2020
digitalizovaná verze 25. 05. 2020
databáze POVIS 25. 05. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i