Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontakt (neveřejný) Mobil (neveřejný)
Čistírna odpadních vod Klopotovice (bez č. p.)

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení, funkce
Adresa (neveřejná) Telefon - veřejný Mobil (neveřejný)
Vladimír Bradík 582 368 022
Vladimíra Bukovcová 582 368 022

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení, funkce Adresa (neveřejná) Funkce Mobil (neveřejný)
Jiří Kroupa velitel JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontakt (neveřejný)
Fiat Ducato Obec Klopotovice, SDH Požární zbrojnice
Kalové čerpadlo Obec Klopotovice Požární zbrojnice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Klopotovice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Klopotovice 11 Bradík Vladimír (starosta) 5 10

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod se smíšeným zbožím Klopotovice 3 starosta 731 048 159

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc Tovární 41, Olomouc 840 668 668
601 276 276