Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Prostějov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Klopotovice.

Osoby na území obce Klopotovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Katastrálním územím obce Klopotovice procházejí silnice III. třídy. Přes vodní tok Blata pouze silnice mezi Klopotovicemi a obcemi Věrovany a Tovačov. Objízdnou trasu by bylo nutné vést po silnici II. třídy č. 434 přes Tovačov. Při Q100 voda naráží do mostovky mostu u ČOV, ani při minulých povodních však nedošlo ke znemožnění užívání mostu.
Dopravní omezení na území obce Klopotovice
Objízdné trasy na území obce Klopotovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001650.00165
starting _require0.003790.00544
end _require9.0E-50.00553
starting _initRouter2.0E-50.00555
finishing _initRouter0.056970.06251
starting init0.008310.07083
finishing init0.054860.12569
starting postDispatch0.045560.17125
finishing postDispatch0.388620.55988
finish2.0E-50.55989