Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Prostějov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Klopotovice.

Osoby na území obce Klopotovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Katastrálním územím obce Klopotovice procházejí silnice III. třídy. Přes vodní tok Blata pouze silnice mezi Klopotovicemi a obcemi Věrovany a Tovačov. Objízdnou trasu by bylo nutné vést po silnici II. třídy č. 434 přes Tovačov. Při Q100 voda naráží do mostovky mostu u ČOV, ani při minulých povodních však nedošlo ke znemožnění užívání mostu. »
Dopravní omezení na území obce Klopotovice
Objízdné trasy na území obce Klopotovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.